iStock-861662316.jpg
iStock-157510844.jpg
iStock-881778510_super.jpg
iStock-861662316.jpg

UTVECKLING som håller


Av affären, ledaren och människan

SCROLL DOWN

UTVECKLING som håller


Av affären, ledaren och människan

iStock-157510844.jpg

Mindheart ALL THE WAYProfessionell medvandring

Mindheart ALL THE WAYProfessionell medvandring

Magnus Österman -  verksamhetskonsult ,  coach och personlig ledarskapstränare.

Magnus Österman - verksamhetskonsult, coach och personlig ledarskapstränare.

AFFÄREN, LEDAREN OCH MÄNNISKAN

Hållbar personlig och professionell utveckling

Hej, jag heter Magnus Österman.

Det finns många bra konsulter och coacher som gör skillnad. Min specialitet är att bidra till hållbara resultat genom utveckling av både affären, ledaren och människan.

Styrkan i mitt förhållningssätt är att förstå både affärsutveckling och coaching. Visst kan respektive del kräva sitt speciella fokus men hållbarheten ligger ofta i att kunna följa med hela vägen. Att både se kartan och vara medvandrare. Personligt som professionellt.

Med mig har jag 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling samt ledning i flera olika branscher och sektorer. Jag har senaste 10 åren specialiserat mig på hållbarhet och ledarskap. Även personlig utveckling och styrkebaserad coaching ligger mig varmt om hjärtat då allt hänger ihop för att vi ska få en bättre värld.

Vill du utveckla din affär? Vill du utvecklas som ledare? Vill du utvecklas personligen? Jag hjälper dig gärna.
Magnus

Ledarprogram


Med personlig coaching

Ledarprogram


Med personlig coaching

Coaching med stöd av inspirerande program

Att skapa hållbara förändringar - personligen och professionellt

I mitt coachande av ledare och individer använder jag ofta stödjande program som fungerar som inspiration och reflektion. Varje program har sin särprägel och de skapar ett extra värde till den personliga coachingen, som alltid utgår från varje individs situation.

Med mig har jag flera certifieringar i olika metoder och coachverktyg.

Coach- och ledarprogran

DYNAMIC MANAGEMENT   Kraft och riktning för jaget, uppdraget och laget

DYNAMIC MANAGEMENT

Kraft och riktning för jaget, uppdraget och laget

STRENGHTS FINDER   Från talang till styrka

STRENGHTS FINDER

Från talang till styrka

BYGG DIN LEDARSKAPSPLAN   Personligt & Professionellt ledarskap

BYGG DIN LEDARSKAPSPLAN

Personligt & Professionellt ledarskap

 
HALFTIME   From Success to Significance

HALFTIME

From Success to Significance

RE-LEADERSHIP JOURNEY   En unik resa - Return, ReFound och Restart

RE-LEADERSHIP JOURNEY

En unik resa - Return, ReFound och Restart

MINDHEART HÄLSA & WELLBEING   Bättre hälsa för kropp & hjärna

MINDHEART HÄLSA & WELLBEING

Bättre hälsa för kropp & hjärna

iStock-881778510_super.jpg

VILL DU UTVEKLA din affär, ditt ledarskap eller dig själv?


Låt oss börja med en kopp kaffe

VILL DU UTVEKLA din affär, ditt ledarskap eller dig själv?


Låt oss börja med en kopp kaffe