iStock_42740506_XXXLARGE-mod.jpg
iStock_43058536_XXXLARGE.jpg
STYRKEBASERAT_LEDARSKAP.jpg
iStock_42740506_XXXLARGE-mod.jpg

Hållbar förändring


Personlig och professionell utveckling

SCROLL DOWN

Hållbar förändring


Personlig och professionell utveckling

 

KORT OM MINDHEART

Att skapa hållbara förändringar är vår mission.

  Med 30-års erfarenhet av utvecklingsprojekt, ledarskap, metodstöd och en positiv grundfilosofi baserad på människors unika styrkor vill vi medverka till hållbara resultat, båda vad avser professionell och personlig utveckling. 

 
iStock_43058536_XXXLARGE.jpg

Change from inside out


Change from inside out


 PROFESSIONELL UTVECKLING

Vi tillhandahåller tjänster inom team- och ledarutveckling, hållbarhet (CSR - Corporate Social Responsibilty) samt verksamhetsstyrning

  • Team- och ledarutveckling
  • CSR
  • Verksamhetsstyrning

PERSONLIG UTVECKLING

Förändring kräver ledarskap,  oavsett om den är individuell eller professionell. Ytterst handlar det om att kunna leda sig själv.  Upptäck våra tjänster:

HÄLSA OCH KREATIVITET         

Aktuell forskning är tydlig. Ett ledarskap för förändring behöver kunna se större och längre. Hälsa och kreativitet öppnar här möjligheter kopplat till ledarskap:

STYRKEBASERAT_LEDARSKAP.jpg

Styrkebaserat ledarskap


Styrkebaserat ledarskap